Waar staan wij voor?

  • Wij zijn niet tegen Schiphol. Wel tegen verdere groei van Schiphol.

  • Het toenemende baangebruik over onze woonkernen moet stoppen en krimpen.

  • Meer onderzoek naar het effect op onze gezondheid van (ultra-)fijnstof door vliegtuigen.

  • De gewijzigde vliegroute van de Kaagbaan over Kudelstaart moet onmiddellijk worden stopgezet.

  • Beslissingen over onze leefomgeving kunnen enkel worden genomen op basis van metingen en niet aan de hand van abstracte berekeningen.

  • Het functioneren van de Omgevingsraad Schiphol dient aan een kritisch en onafhankelijk onderzoek te worden onderworpen.

  • De gemeente Aalsmeer dient zich krachtiger op te stellen als hoeder van de belangen van haar inwoners.   

 

 

Bent u de geluidshinder en de luchtvervuiling door het almaar toenemende vliegverkeer ook meer dan zat?

De groei van Schiphol heeft haar grenzen bereikt en is totaal niet meer in balans met onze leefomgeving. Geluidsoverlast, luchtvervuiling en gevoel van onveiligheid neemt met de dag toe. Dit komt mede door het intensievere gebruik van de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Als het aan Schiphol ligt, blijft het hier niet bij en gaat de groei van het luchtverkeer onverminderd door. 

 

Het wordt tijd om op te komen voor de leefbaarheid in onze omgeving

 

Kudelstaart en Aalsmeer West zijn als cluster niet vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en worden daar niet gehoord. Wij willen met uw steun hier verandering in brengen.