KOM IN ACTIE ​VOOR EEN GEZONDE LEEFOMGEVING

GEEN SLAPELOZE NACHTEN

GEEN ZWARTE AANSLAG

GEEN KEROSINE STANK

Op Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dient u klachten in over geluidsoverlast, vervuiling, gezondheid en angst. BAS 

NOMOS meet het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom Schiphol

Luchtmeetnet meet de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt in Nederland gemeten door het RIVM. 

Bekijk de huidige  vliegtuigbewegingen of die van de voorgaande dag